İstanbul bölge servis toplantısı

Tema banyo’da 2015 yılı CRM (Customer Relationship Management) çalışmaları kapsamında İstanbul bölgesi servisleri ile stratejik - hedef paylaşımı toplantısı yapıldı.